Home » photogallery » south-gujarat » VALSAD ONE DAY BEFORE 31ST DECEMBER 90 PEOPLE WERE ARRESTED FOR COMING TO GUJARAT AFTER HAVING A LIQUOR PARTY IN DAMAN KM

દમણમાં 31st પહેલા પાર્ટી કરવા પહોંચ્યા, રીટર્નમાં આ એક ભૂલથી 90 દારૂ રસિકોનો ખેલ ઊંધો પડ્યો

પાતલીયા ચેકપોસ્ટ પર પણ પહેલા દિવસે ઝડપાયેલા 90થી વધુ પીધેલાઓથી પારડી પોલીસ સ્ટેશન ઉભરાતા પોલીસે આરોપીઓને પોલીસ સ્ટેશનની નજીકમાં જ આવેલા એક હોલમાં રાખવામાં આવ્યા