Home » photogallery » south-gujarat » TAPI IN TAPI THREE YEAR OLD JAFARABADI BUFFALO WEIGHT IS 1060 KGS

તાપીનાં 3.5 વર્ષનાં જાફરાબાદી પાડાનું વજન 1060 કિલો, મહિનામાં 45 વાર કરે છે બીજદાન

માત્ર સાડા ત્રણ વર્ષની ઉંમર ધરાવતો આ કદાવર પાડો એક માસમાં હાલ 40થી 45 વખત બીજદાન કરે છે. (નરેન્દ્ર ભુવેચિત્રા, તાપી)