Home » photogallery » south-gujarat » SURAT TWO ACCIDENT HAPPEN DUE TO UNUSED WIRE OF ROAD SIDE IN SURAT

સુરતઃ રસ્તા ઉપર લટકતા વાયરોએ લીધો વૃદ્ધનો ભોગ, યુવક ઇજાગ્રસ્ત

સુરતના પ્રાઇમ આર્કેટ સામે થાંભલા ઉપર લટકતા વાયરોમાં એક્ટિવા લયઇને જતા વૃદ્ધ ફસાઇ જતાં વૃદ્ધ પટકાયા હતા. અને પાછળથી આવતી બસમાં આવી ગયા હતા.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन