Home » photogallery » south-gujarat » SURAT SURAT ALL PUC CENTER ON STRIKE FOR PRICE HIKE KP

'ખર્ચા પોષાતા નથી' : સુરતનાં તમામ PUC સેન્ટરો હડતાળમાં જોડાયા

'પીયુસી કઢાવવાનો ભાવ 1996થી આજ સુધી વધારવામાં આવ્યા નથી. 23 વર્ષ જુના ભાવમાં જ પીયુસી કાઢી આપવામાં આવે છે જેથી ખર્ચા પોસાતા નથી.'

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन