Home » photogallery » south-gujarat » SURAT NEW BORN GET PASSPORT AADHAAR BIRTH CERTIFICATE IN JUST TWO HOUR OF BIRTH IN SURAT

સુરતઃ બાળકીના જન્મના બે કલાકમાં જ પાસપોર્ટ! આ રીતે બન્યું શક્ય?

સુરતના વરાછાની 'નાભ્યા'ના જન્મના બે કલાકમાં જ જન્મનો દાખલો, આધારકાર્ડ, પાસપોર્ટ અને રેશનકાર્ડ બનાવવામાં આવ્યાં.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन