Home » photogallery » south-gujarat » SURAT CABLE BRIDGE THEFT AGAIN IN SURAT AFTER LIGHT AND WIRE NOW THE PIN HOLDING THE CABLE WITH THE BRIDGE AND PILLAR WAS STOLEN MP

સુરતનાં કેબલ બ્રીજમાં ફરી ચોરી : લાઈટ, અર્થિંગ વાયર બાદ હવે કેબલ સ્ટેઇડ પુલને પિલર સાથે પકડી રાખતી પિન ચોરાઇ

સુરતનો કેબલ બ્રિજ જે શહેરની (Surat Cable Bridge) શાનમાં સતત વધારો કરે છે, આ બ્રિજ હવે ચોરો માટે ચોરીનું સાધન બની ગયું છે. પહેલા આ બ્રિજ પરથી લાઈટ, અર્થિંગ વાયર બાદ હવે કેબલ સ્ટેઇડ પુલને પિલર સાથે પકડી રાખતી પિન ચોરાઇ ગઇ છે, ફક્ત દોરડા પર ટકેલા કેબલ સ્ટેઇડ તાપીપુલના કીમતી પાર્ટની ચોરી અને તોડફોડ થતા પાલિકાની (Surat Municipal Corporation) ઊંઘ હરામ થઈ ગઇ છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन