Home » photogallery » south-gujarat » NARMADA WATER TURBINE OF SARDAR SAROVAR NARMADA DAM STARTED ELECTRICITY WORTH OF CRORES TO GENRATE JM

સારા સમાચાર, સરદાર સરોવરમાં 6 મહિનાથી બંધ power હાઉસ ચાલુ થતા કરોડોની આવક શરૂ

નર્મદાની જળ સપાટી ચોમાસું બેટિંગ કરે તે પહેલાં જ 127.70 મીટરની થઈ, રોજની 3.51 કરોડની આવક શરૂ