Home » photogallery » south-gujarat » સરદાર સરોવર 99.99% ભરાયો, યુદ્ધનાં ધોરણે થઇ રહ્યું છે સી પ્લેન માટેની જેટી બનાવવાનું કામ

સરદાર સરોવર 99.99% ભરાયો, યુદ્ધનાં ધોરણે થઇ રહ્યું છે સી પ્લેન માટેની જેટી બનાવવાનું કામ

રાજીવ ગુપ્તાએ સ્થળ નિરીક્ષણ કરી તમામ કામ કરતા અધિકારીઓને 31 ઓક્ટોબર પહેલા આ કામ કરવાની સૂચના પણ આપી હતી

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन