Home » photogallery » rajkot » ગુનેગારો ગુનાખોરી છોડે તે માટે રાજકોટ પોલીસે અપનાવ્યો નવો અભિગમ

ગુનેગારો ગુનાખોરી છોડે તે માટે રાજકોટ પોલીસે અપનાવ્યો નવો અભિગમ

Gandhigram police station: આરોપીઓ માટેનું જે લોકઅપ હોય છે તે લોકો ની અંદર "અપરાધ છોડો પરિવાર બચાવો" નું સૂત્ર લખવામાં આવ્યું છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन