Home » photogallery » national-international » લગ્નના મંડપમાં જ પત્નીએ વરરાજાની કરી ધોલાઈ, વાંચો - પૂરો મામલો

લગ્નના મંડપમાં જ પત્નીએ વરરાજાની કરી ધોલાઈ, વાંચો - પૂરો મામલો

તેની ધોલાઈ કોઈ અન્યએ નહીં પરંતુ તેની પત્નીએ જ કરી દીધી. પરિસ્થિતિ બગડતા જાનૈયા એક એક કરી ફરાર થઈ ગયા.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन