Home » photogallery » national-international » THE VIRUS IS PRESENT INSIDE THE PATIENT FOR 90 DAYS AFTER THE TREATMENT OF CORONAVIRUS MB

કોરોનાથી સાજા થનારા દર્દીઓના શરીરમાં 90 દિવસ સુધી રહે છે વાયરસ!

વૈજ્ઞાનિકોની સલાહ- કોરોનાથી સાજા થઈ ચૂકેલા દર્દીઓના ઘરેથી વધુ બહાર ન જવું જોઈએ અને લોકોને ઓછું મળવું જોઈએ