Home » photogallery » national-international » THE CHEIF MINISTERS OF MADHYA PRADESH COULD NOT COMPLETE ONE YEAR

મધ્ય પ્રદેશના આ મુખ્યમંત્રીઓ જેઓ એક વર્ષ સુધી પણ સત્તા ન સંભાળી શક્યા

અહીં આપણે એવા ચાર મુખ્યમંત્રીઓની વાત કરીશું જેમણે એક વર્ષથી પણ ઓછા સમય માટે મધ્ય પ્રદેશની સત્તા સંભાળી હતી.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन