Home » photogallery » national-international » STAYING AWAY FROM YOUR PET DOGS AND CATS A GOOD IDEA WHEN YOURE COVID POSITIVE STUDY GH JM

Study: Corona થાય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખો, અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું પાલતુ પ્રાણીઓથી રહેવું જોઈએ દૂર

નેધરલેન્ડમાં યુટ્રેચ્ટ યુનિવર્સિટીના સંશોધનકર્તાઓએ જણાવ્યું કે પાલતુ પ્રાણીઓમાં સંક્રમણ મનુષ્યથી ફેલાય છે