Home » photogallery » national-international » STAYING AWAY FROM YOUR PET DOGS AND CATS A GOOD IDEA WHEN YOURE COVID POSITIVE STUDY GH JM

Study: Corona થાય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખો, અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું પાલતુ પ્રાણીઓથી રહેવું જોઈએ દૂર

નેધરલેન્ડમાં યુટ્રેચ્ટ યુનિવર્સિટીના સંશોધનકર્તાઓએ જણાવ્યું કે પાલતુ પ્રાણીઓમાં સંક્રમણ મનુષ્યથી ફેલાય છે

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन