Home » photogallery » national-international » SERUM INSTITUTE OF INDIA STARTS PRODUCTION OF COVID 19 VACCINE CANDIDATE AG

ભારતમાં સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કોવિડ-19 વેક્સીનનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું

સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વેક્સીન ઉત્પાદનના મામલામાં દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીના કોરોના વેક્સીન પ્રોજેક્ટમાં પાર્ટનર છે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन