Home » photogallery » national-international » કોરોના વાયરસને મ્હાત આપ્યા બાદ નથી રહેતો બીજી વાર સંક્રમણનો ખતરોઃ રિપોર્ટ

કોરોના વાયરસને મ્હાત આપ્યા બાદ નથી રહેતો બીજી વાર સંક્રમણનો ખતરોઃ રિપોર્ટ

જે લોકોના શરીરે સંક્રમણની વિરુદ્ધ એન્ટીબોડી બનાવી દીધી છે તેમને બીજી વાર સંક્રમણનો ખતરો નથી રહેતો

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन