Home » photogallery » national-international » RARE COMET C2020 F3 NEOWISE WILL SEEN IN INDIA FROM 14 JULY FOR 20 DAYS CH

આજથી રોજ 20 દિવસ સુધી ભારતના આકાશમાં દેખાશે આ અનોખો ધૂમકેતૂ

પટનાયકે જણાવ્યું કે ઓગસ્ટથી આ ધૂમકેતુ ધીરેધીરે દેખાવાનો બંધ થઇ જશે.