Home » photogallery » national-international » LARGEST FAMILY OF WORLD LIVES IN MIZORAM ALL ARE SAFE IN CORONAVIRUS CH

મિઝોરમમાં દુનિયાનો સૌથી મોટા પરિવાર, 39 પત્ની, 94 બાળકોના કોરોનામાં શું હાલ છે? જુઓ

આ લોકો જ્યાં એક સાથે બેસે છે ત્યાં જ મેળા કે તહેવાર થઇ જાય છે.