Home » photogallery » national-international » KNOW ABOUT JEWS OF ISRAEL AND THEIR GOD WHOM THEY PREYER GH AG

જાણો, ઇઝરાયલીઓનો યહૂદી ધર્મ શું છે? કયા ઈશ્વરમાં રાખે છે વિશ્વાસ?

ઇઝરાયેલના યહૂદીઓ વર્તમાન સમયે ખૂબ ચર્ચામાં છે. પેલેસ્ટાઈન સાથેના ઘર્ષણ બાદ વર્તમાન સમયે વિશ્વભરના લોકો ઇઝરાયેલ અને યહુદીઓના ધર્મ અંગે જાણવા માગે છે