Home » photogallery » national-international » સૂર્યથી લઈ શુક્ર સુધી મિશન મોકલવાની તૈયારીમાં ISRO

સૂર્યથી લઈ શુક્ર સુધી મિશન મોકલવાની તૈયારીમાં ISRO

ભારતનું ચાંદ પર જનારુ મિશન ચંદ્રયાન-2, ભારતનું સૌથી મોટુ મિશન હશે. તેને ભારતના શક્તિશાળી રોકેટ જીએસએલવી એમકે-3 દ્વારા ચંદ્રમા પર મોકલવામાં આવશે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन