Home » photogallery » national-international » INS KOLKATTAC WILL SURF TO CHINA TODAY

આજે ચીન જશે સમુદ્રનું 'સિંઘમ' INS કોલકાત્તા, દુશ્મન માટે છે વિનાશક

આ જહાજ દેશનું સૌથી મોટું યુદ્ધ જહાજ છે. 165 મીટર લાંબુ, 187 મીટર પહોળું, 76000 ટન ધરાવતા આ જહાજ વિશે જાણો