Home » photogallery » national-international » IN UNLOCK 3 GOVT STARTS DISCUSSION OVER THE REOPENING OF SCHOOL AND METRO TRAINS MB

Unlock 3: શું સ્કૂલ અને મેટ્રો ટ્રેન ફરીથી શરૂ કરવાની મંજૂરી મળશે? કેન્દ્ર સરકાર કરી રહી છે ચર્ચા

ઓગસ્ટ મહિનાથી અનલૉક-3ની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે, શું સ્કૂલ અને મેટ્રો ટ્રેનને ચલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે?