Home » photogallery » national-international » World War III: ....જો વિશ્વયુદ્ધ થાય તો દુનિયાની કઈ જગ્યા સૌથી સુરક્ષિત હશે....?

World War III: ....જો વિશ્વયુદ્ધ થાય તો દુનિયાની કઈ જગ્યા સૌથી સુરક્ષિત હશે....?

દુનિયામાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, તેનાથી એવું લાગે છે કે ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ દૂર નથી. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ, ઉત્તર કોરિયાની હરકતો, ઘણીવાર આપણને વિચારવા માટે મજબૂર બનાવી દે છે કે, આપણે ક્યાંક વિશ્વયુદ્ધ તરફ તો નથી વળી રહ્યાં ને! એવામાં જો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થાય છે તો દુનિયાની એવી કઈ જગ્યા છે જે સૌથી સુરક્ષિત હશે. આવો જાણીએ...

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन