Home » photogallery » national-international » HOW TO CELEBRATE THIS TIME ON 15 AUGUST INDEPENDENCE DAY HOME MINISTRY ISSUED ADVISORY CH

PPE કિટમાં પોલીસ અને લાલ કિલ્લામાં ખાલી 250 ગેસ્ટ, MHA જણાવ્યું આ વખતે કેવી રીતે ઉજવશે સ્વંતત્રતા દિવસ

એડવાઇઝરી મુજબ લાલ કિલ્લામાં તેનાત તમામ પોલીસને PPE કિટ પહેરવી પડશે