Home » photogallery » national-international » HOW ANY BILL BECOME ACT WHAT PROCESS SHOULD FOLLOW IN LS AND RS

જાણો, કેવી રીતે ત્રણ તલાક બિલ કાયદાનું સ્વરૂપ ધારણ કરશે

ત્રણ તલાક બિલ લોકસભામાં પસાર થઈ ગયું છે. ત્યારે જાણીએ કે કોઈ પણ બિલ કાયદાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે કેટલી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે.