Home » photogallery » national-international » ELECTION COMMISSSIONER RECIVED SAME SALARY AS JUDGE OF SUPREME COURT

દેશના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરનો પાવર, મળે છે સુપ્રીમ કોર્ટના જજ જેટલો પગાર

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને પદ પરથી હટાવવા માટે સંસદમાં અવિશ્વાસનો પ્રસ્તાવ લાવવો પડે છે, જે આઝાદીથી આજ સુધી ક્યારેય નથી બન્યું

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन