Home » photogallery » national-international » COVID 19 PANDEMIC MAY BE OVER IN INDIA AROUND MID SEPTEMBER HEALTH MINISTRY EXPERTS CLAIM MB

રાહતના સમાચાર! ભારતમાં સપ્ટેમ્બર સુધી કોરોના વાયરસ ખતમ થવાનો દાવો

સ્વાસ્ય્ત મંત્રાલયના બે જાહેર આરોગ્ય વિશેષજ્ઞોનો દાવો છે કે કોવિડ-19 મહામારી મધ્ય સપ્ટેમ્બરમાં ખતમ થઈ શકે છે