Home » photogallery » national-international » CLIMATE CHANGE TO REACH NET ZERO EMISSIONS CO2 REMOVAL FROM THE AIR SIX PRIORITIES GH AG

Change: શૂન્ય ઉત્સર્જન પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ 6 ઉપાયોનું સૂચન કર્યું

જળવાયુ પરિવર્તનની ખરાબ અસરથી બચવા માટે વિશ્વભરના અનેક દેશોએ 2050 સુધીમાં નેટ ઝીરો ઉત્સર્જનનો લક્ષ્ય રાખ્યો છે

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन