Home » photogallery » national-international » CANADIAN PM TRUDEAU FAMILY MOVED TO SECRET LOCATION CORONA VACCINE PROTEST KP

કેનેડામાં કોરોના સામે ભારે પ્રદર્શન, PM આવાસને પ્રદર્શકારીઓએ ઘેર્યુંં, પરિવાર સાથે ગુપ્ત સ્થાને ગયા ટુડ્રો

Covid 19 guidelines in Canada: લગભગ 10 હજાર લોકો વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ છે, જેઓ સંસદ પરિસરમાં ઘૂસી ગયા છે.