Home » photogallery » national-international » ASTEROID 2020 RK2 THE SIZE OF BOEING 747 IS HEADING TOWARDS EARTH MB

અલર્ટ! 24046 Kmphની સ્પીડથી ધરતી તરફ આવી રહ્યો છે પ્લેન જેટલો મોટો એસ્ટરૉઇડ

Asteroid 2020 RK2: NASAએ જણાવ્યું કે વૈજ્ઞાનિક આ એસ્ટરૉઇડની ચાલ ઉપર સતત નજર રાખી રહ્યા છે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन