Home » photogallery » national-international » AMERICA NEWSPAPER SAID CORONA DEATH IN INDIA IS MYSTERY CH

અમેરિકાના સમાચારપત્રએ ભારતમાં કોરોનાના ઓછા મૃત્યુદરનું રહસ્ય જણાવ્યું

છાપાએ પોતાના આર્ટિકલમાં લખ્યું છે કે કોરોના વાયરસ પ્રતિ ભારત સરકાર ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन