Home » photogallery » mehsana » મહેસાણા : કાર ચાલકો પેસેન્જર બેસાડતા પહેલાં ચેતજો! વેપારીને બંદૂક બતાવી 20 લાખ સાથે ગાડીની લૂંટ

મહેસાણા : કાર ચાલકો પેસેન્જર બેસાડતા પહેલાં ચેતજો! વેપારીને બંદૂક બતાવી 20 લાખ સાથે ગાડીની લૂંટ

Mehsana 20 lakhs Loot: મહેસાણાના ઐઠોર પાસે ગાંધીનગરના વેપારીની લૂંટ, અડાલજથી પોતાની ગાડીમાં મુસાફરો બેસાડવા ભારે પડ્યા!

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन