Home » photogallery » madhya-gujarat » દાહોદ : જેલમાં બંધ છતા ના સુધર્યો PSI, દુષ્કર્મ પીડિતાને જેલમાં બેઠા-બેઠા આપી ધમકી

દાહોદ : જેલમાં બંધ છતા ના સુધર્યો PSI, દુષ્કર્મ પીડિતાને જેલમાં બેઠા-બેઠા આપી ધમકી

પોલીસની ટેકનિકલ ટીમે મહિલાએ જણાવેલા નંબરોની તપાસ કરતાં આ નંબર દાહોદની સબજેલમાં જ વપરાયો હોવાનું ખૂલ્યું હતું.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन