Home » photogallery » lifestyle » SEXUAL WELLNESS TIPS FOR ORAL SEX BETWEEN HUSBAND AND WIFE SWPB JM

'મારા પતિ બેડ પર સ્વાર્થી જેવું વર્તન કરે છે, ત્રણ વર્ષમાં મને એકવાર જ ઓરલ સેક્સનું સુખ મળ્યું છે, હું શું કરું?'

'હું એમને કહી નથી શકતી પરંતુ તેઓ બેડ પર સાવ ઢીલા ઢબ થઈને પડ્યા રહે છે, મારી જાતિય ઇચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરાવવા મારે શું કરવું જોઈએ'