Home » photogallery » lifestyle » OSTRICH IS A BIRD THAT CAN RUN FASTER THAN HORSE AND ROAR LOUDER THAN A LION

ઘોડાથી પણ ફાસ્ટ દોડે છે આ પક્ષી, એક જ લાતે સિંહને પણ કરી શકે છે ઘાયલ!

શાહમૃગ વિશે એ પણ પ્રખ્યાત છે કે, તે સિંહ કરતા પણ મોટા અવાજમાં દહાડી શકે છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन