Home » photogallery » lifestyle » INDIA TOP FIVE PLACES WHERE INDIANS ARE NOT ALLOWED TO VISIT

આપણા જ દેશમાં આ 5 જગ્યા પર ભારતીયો પર પ્રતિબંધ, માત્ર વિદેશી જ જઈ શકે છે

વિદેશમાં એવી કેટલીક જગ્યાઓ છે, જ્યાં ભારતીયોના ફરવા જવા પર પ્રતિબંધ લાગેલો છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો ભારતીયો પર આવો જ પ્રતિબંધ આપણા પોતાના દેશમાં પણ છે.