Home » photogallery » lifestyle » IN FUTURE TO BORN A BABY THERE WILL NO NEED A MOTHER SUGGEST SCIENTISTS

બાળક પેદા કરવા માટે હવે નહી પડે 'માં'ની જરૂરત

મા વગર બાળકનું જન્મ લેવાનું ભવિષ્યમાં સાકાર થઈ શકે છે. એવું વૈજ્ઞાનિકો માની રહ્યા છે.