Home » photogallery » lifestyle » HUMAN STORY VIRGINITY TEST OF WOMAN AFTER WEDDING IN MAHARASHTA SEXUAL VIOLENCE BS

'હું એ સમાજમાંથી છું જ્યાં લગ્નની રાત્રે ચાદર પર લાગેલા લોહીના ડાઘ પરથી ચારિત્ર્ય નક્કી થાય છે'

છોકરીના શરીરની 'સંપૂર્ણ તપાસ' પછી લોજમાં રાખવામાં આવે છે, જ્યાં પલંગની સફેદ ચાદર એક જ રાતમાં તેમનું ભવિષ્ય નક્કી કરી નાખે છે.