Home » photogallery » જીવનશૈલી » આ ચાંદીની જેમ ચમકતું હિલ સ્ટેશન વિદેશ નહીં પણ છે ભારત, જુઓ તસવીર

આ ચાંદીની જેમ ચમકતું હિલ સ્ટેશન વિદેશ નહીં પણ છે ભારત, જુઓ તસવીર

અહીં 12 સેન્ટીમીટર સુધી બરફ જમા થઇ ગયો છે. એક વાર જુઓ તો જરુર ફરવાનું મન થઇ જશે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन