Home » photogallery » lifestyle » HEALTH WORLD HEART DAY 2020 KNOW HEART ATTACK SYMPTOMS CAUSE AND PREVENTION CH

World heart day 2020 : જાણો કેવી રીતે આવે છે હાર્ટ અટેક, બચાવો પોતાની સાથે બીજાનું જીવન

સાઇલેન્ટ હાર્ટ અટેક ટર્મ પણ આજકાલ અનેક લોકોએ સાંભળ્યો હશે. જેમાં હાર્ટ અટેકના પહેલા રોગીના શરીરમાં હાર્ટ અટેકના કોઇ પણ લક્ષણ દેખાતા નથી.