Home » photogallery » lifestyle » FISKER UNVEIL EMOTION A LUXURY ELECTRIC VEHICLE IN CES

મર્સિડિઝ-BMW છોડો, સવા લાખમાં આ કાર બુક કરાવો, નહીં લાગે પેટ્રોલ-ડિઝલનો ખર્ચ

એકવાર ચાર્જ કરવાથી આ ગાડી 643km સુધી ચાલી શકે છે...

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन