Home » photogallery » lifestyle » COVID TIME SCHOOL REOPEN SO DO NOT FORGET TO KEEP THESE PRECAUTIONS CH

Covid Time : કોરોના કાળમાં બાળકોને સ્કૂલ મોકલતા પહેલા,તેમને શીખવો આ વાતો

School Reopen : કોરોના કાળમાં કેટલાક રાજ્યોમાં શાળાઓ ચાલુ થઇ ગઇ છે. મોટા બાળકો માટે શાળા શરૂ થતા જ તમારા બાળકોને શીખવો આ વાતો.