Home » photogallery » lifestyle » CORONAVIRUS WHAT TO DO AND WHAT NOT IN UNLOCK 1 KNOW IN EASY PICS VZ

COVID-19: અનલોક 1.0માં શું કરવું અને શું ન કરવું? સરળ ભાષામાં સમજો

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલય તરફથી અનલોક 1.0 માટે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં નોન-કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં શું કરી શકાશે અને શું નહીં કરી શકાય તેની માહિતી છે.