Home » photogallery » lifestyle » %E0%AA%8F%E0%AA%95 %E0%AA%A8%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%87 %E0%AA%AA%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%A6 %E0%AA%AA%E0%AA%A1%E0%AB%87 %E0%AA%A4%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AB%80 %E0%AA%A8%E0%AA%A5%E0%AB%80 %E0%AA%8F

એક નજરે પસંદ પડે તેવી નથી એકતા કપૂરની ડ્રેસિંગ સેન્સ

ટીવીની ક્વિન ગણાતી એકતા કપૂર ઘણી વખત જાહેરમાં તેની ડ્રેસિંગ સેન્સને કારણે હાસ્યનું પાત્ર બની ચૂકી છે તો ઘણી વખત તેની ડ્રેસિંગ સેન્સને જ કારણે તેની ટિકા પણ થઇ છે.