Home » photogallery » kutchh-saurastra » MORBI MORBI TRAFFIC POLICE START SPECIAL DRIVE AGAINST MODIFIED VEHICLE AND ROUGH DRIVING AND STUNT VIDEO VZ

મોરબી પોલીસનો સપાટો: મોડીફાઇડ સાઇલેન્સર, બ્લેક ફિલ્મ, નંબર પ્લેટ વગરના વાહનો જપ્ત

છેલ્લા પાંચ દિવસમાં આવા 140થી વધારે વાહન ડિટેઇન કરવામાં આવ્યા, છેલ્લા પાંચ દિવસના દંડની રકમ જોઈએ તો તે દોઢ લાખને પણ પર થઈ જાય છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन