Home » photogallery » kutchh-saurastra » JUNAGADH RESHMA PATEL SHARE PICTURE OF FOOD PLATE WITH MESSAGE TO BJP

રેશ્મા પટેલે ફોટો શેર કરી BJP પર તાક્યું નિશાન, કહ્યું- 'જનતા જાગી ગઈ છે'

"લોકો સરકારમાં પોતાના હકને ઓળખી ગઈ છે, સરકાર સાથે કોઈ વેર નહીં, ભ્રષ્ટ શાસકોની કોઈ ખેર નહીં, હવે બદલશે આપણો દેશે, જય હો."

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन