Home » photogallery » kutchh-saurastra » JUNAGADH DRONE SURVEILLANCE FOR ASIATIC LION IN GIR FOREST

તસવીરોઃ ગીરના જંગલોમાં આ રીતે ડ્રોનથી સિંહો પર રાખવામાં આવશે નજર

ડ્રોનના ઉપયોગથી વન વિભાગ આવા ગેરકાયદે સિંહ દર્શન પર પણ નજર રાખી શકશે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन