Home » photogallery » kutchh-saurastra » JUNAGADH ANNUAL LILI PARIKRAM WILL BEGIN FROM 19 NOVEMBER IN JUNAGADH

ગીરનાર લીલી પરિક્રમાની ઝલક:કુદરતને સાચવો તો સાચી ભક્તિ

જૂનાગઢમાં ગીરનાર પરિક્રમા 19 નવેમ્બરથી શરૂ થાય છે. સમગ્ર રાજ્યમાંથી દર વર્ષે 7 લાખથી વધુ લોકો આવે છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन