Home » photogallery » kutchh-saurastra » JAMNAGAR JAMNAGAR DISTRICT FARMERS BURN 4 ACRE GROUNDNUT CROP AFTER NO PRODUCTION DUE TO HEAVY RAIN VZ

જામનગર: ભારે વરસાદથી પાક નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતે 10 વિઘાનો મગફળીનો પાક સળગાવી દીધો

ખેડૂતે10 વિધા જમીનમાં વાવેલો પાક વધુ પડતા વરસાદને લીધે સંપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયો છે. જે બાદમાં ખેડૂતે હતાશ થઈને તેનો આખા ખેતરમાં રહેલો પાક જાતે જ સળગાવી નાખ્યો છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन