Home » photogallery » દેશ » શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

કેન્દ્ર સરકારે થોડા દિવસો પહેલા પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહની એસપીજી સિક્યોરિટી કવરને હટાવી ઝેડ પ્લસ કરી દીધી છે

विज्ञापन

 • 16

  શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

  MORE
  GALLERIES

 • 26

  શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

  MORE
  GALLERIES

 • 36

  શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

  MORE
  GALLERIES

 • 46

  શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

  MORE
  GALLERIES

 • 56

  શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

  MORE
  GALLERIES

 • 66

  શું છે દેશના પ્રધાનમંત્રીની સુરક્ષા કરનાર સ્પેશ્યલ પ્રોટેક્શન ગ્રૂપ

  MORE
  GALLERIES