Home » photogallery » india » KOLKATA METRO NEW LINE UNDER WATER WILL START VERY SOON CH

ભારતમાં આ જગ્યાએ મેટ્રો ટ્રેન પહેલી વાર પાણીની નીચેથી ચાલશે

ભારતમાં પહેલી વાર નદીની નીચે ટ્રાંસપોર્ટ ટર્નલ દ્વારા ચાલશે મેટ્રો ટ્રેન. આ જગ્યાએ...

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन